Svrha posla

Bilo da se radi o sportskom, rekreativnom ili treningu zdravstvenog fitnesa svrha posla personalnog trenera je krajnje humana. Nesebično davanje znanja, energije i vremena predstavlja ozbiljan resurs koji se danas veoma retko nudi i daje kao što to čini personalni trener. U današnjem sedetarnom i tehnološkom vremenu personalni trener ima veoma značajnu ulogu u održavanju opšteg zdravlja pojedinca. Insistiranje na održavanju živog kontakta, individualni pristup svakom klijentu u odnosu na njegovo fizičko i zdravstveno stanje definiše veliku svrhu ovog posla a to je promena životnog stila i poboljšanje fizičke i zdravstvene forme što pozitivno utiče na privatni i poslovni život. Rezime svrhe posla: Bolji mentalni i zdravstveni status kroz fizičku aktivnost i jaču formu.

Opis posla
Primarna uloga personalnog trenera je da na osnovu rezultata testiranja, lične i porodične anamneze klijenata planira, implementira i unapređuje trenažni program zarad efikasnog postizanja ciljeva. Takođe širenje svesti o značaju fizičkog vežbanja i podsticaj na okolinu kako bi se što više ljudi okrenulo zdravom i aktivnom načinu života.

ZADACI PERSONALNOG TRENERA

 • Poboljšanje zdravlja i blagostanja opšte populacije
 • Prepoznavanje potencijalnih faktora rizika koji mogu da se jave u toku vežbanja i primena protokola za izbegavanje istih kao i upućivanje na dalje lečenje i oporavak ako za  tim ima potrebe.
 • Sprovođenje odgovarajućeg fitnes programa zasnovanom na lekarskom pregledu i konsultacijama, dobroj proceni i realnim ciljevima.
 • Demonstracija i realizacija bezbedne i efikasne primene tegova, rekvizita, opreme, tehnike kao i samog trenažnog programa.
 • Primena fundamentalne trenažne nauke i principa u planiranju trenažnog programa jedan na jedan ili malih grupa.
 • Motivisanje, podrška i podučavanje klijenata i fitnes entuzijasta u nameri da podignu svoje zdravlje i formu na viši nivo.

VEŠTINE PERSONALNOG TRENERA

 • Poznavanje ljudske anatomije, elemente funkcionalnog vežbanja, osnove ishrane i nauke o vežbanju.
 • Sposobnost planiranja individualnih i grupnih programa treninga, prilagođenim specifičnim potrebama klijenata.
 • Sposobnost realizacije i analize testova i procene klijenata na početku, u toku i na kraju trenažnog procesa.
 • Sposobnost planiranja individualnog plana trenažnog procesa i njegova realizacija na bezbedan način.
 • Pružanje pomoći klijentima u postizanju ciljeva primenom kardio vežbi, vežbi snage i fleksibilnosti.
 • Sposobnost da iz klijenta izvučete maksimum sposobnosti.
 • Posvećenost u održavanju ličnog integriteta i fizičke forme.

OD PERSONALNOG TRENERA SE NE OČEKUJE

 • Da daje medicinski savet, savet o fizikalnoj terapiji ili da postavlja dijagnozu.
 • Da daje više od opštih saveta o ishrani.
 • Ne vrši uslugu masaže.
 • Ne daje psihološke savete i sesije.
 • Ne uspostavlja emotivnu vezu sa klijentom.
 • Ne nameće ciljeve koji nisu u sferi interesovanja klijenata.
 • Promociju usluga i proizvoda koje nisu u najboljem interesu klijenata zarad veće zarade.

REZULTATI NAŠEG UČENJA

 • Pristup klijentima, formiranje modela komunikacije, definisanje kranjih ciljeva vežbača.

 • Realizacija testiranja radi procene fizičkog stanja i nivoa veštine vežbača.

 • Analiza pojedinačnih testova i ostalih informacija vežbača.

 • Definisanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih ciljeva zarad efikasnosti programa vežbanja.

 • Planiranje niz programa vežbi u skladu sa mogućnsorima i ciljevima vežbača.

 • Korišćenje  resursa, prostora i okuženja u kojem klijenti vežbaju na najbolji mogući način. Sposobnost improvizacije je veoma bitan alat u poslu personalnog trenera.

 • Pružiti klijentima tačne informacije o principima ishrane, upravljanjem i kontrolisanjem telesnom težinom.

 • Sposobnost razvoja i primena strategija za motivaciju kako trenutnih tako i potencijalnih klijenata sa ciljem pridruživanja i pridržavanja trenažnog programa.

 • Mogućnost razvoja sopstvenog brenda vežbanja kako bi vaši vežbači bili  najbolja reklama.

 • Pružanje kvalitetnih usluga uz sopstveni pozitivan primer u skladu sa trendovima razvoja fitnes industrije i nauke.

 • Promocija zdravih aktivnosti i navika kako bi doprineli promeni lošeg životnog stila  vežbača.

 • Donošenje pravih i odgovarajućih odluka koje se odnose na ciljeve vežbača. Ako je potrebno uputiti dalje klijenta odgovarajućem profesionalcu radi rešavanja problema koji nisu u domenu personalnog trenera.

 • Razgraničenja koji su domenu posla personalnog trenera, uvažavajuči standarde i profesionalne granice.

Pronadji FEA Pro |

O Nama

Fitness Academy Europe je evropski lider u fitnes obrazovanju. Pružamo inkluzivne i pronicljive kurseve koji naglašavaju praktičnu obuku.

NEWSLETTER & POPUSTI

+381 64 408 44 22